Bài Tập Hóa Nâng Cao Lớp 10

SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
vật lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
chất hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử hào hùng SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giờ đồng hồ Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục đào tạo công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
technology SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học SÁCH GIÁO KHOA
*
Sách bài xích tập chất hóa học 10 nâng cao

Giải bài tập Sách bài xích tập hóa học 10 nâng cấp - lời giải bài tập Sách bài bác tập chất hóa học 10 nâng cấp - Tổng thích hợp lời giải cho các bài tập vào Sách bài bác tập hóa học 10 nâng cấp


CHƯƠNG 1.

Bạn đang xem: Bài tập hóa nâng cao lớp 10

NGUYÊN TỬ bài xích ôn tập bài 1: thành phần nguyên tử bài 2: hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố chất hóa học bài bác 3: Đồng vị. Nguyên tử khối cùng nguyên tử khối mức độ vừa phải bài 4: Sử hoạt động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử bài bác 5: rèn luyện về: Thành phần cấu trúc nguyên tử. Cân nặng của nguyên tử. Obitan nguyên tử bài 6: Lớp cùng phân lớp electron bài 7: tích điện của những electron trong nguyên tử. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử bài 8: rèn luyện chương 1 CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học bài 10: Sự thay đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố chất hóa học bài bác 11: Sự chuyển đổi một số đai lượng vật lí của những nguyên tố chất hóa học bài xích 12: Sự đổi khác tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định hiện tượng tuần hoàn bài bác 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học bài 14: rèn luyện chương 2 CHƯƠNG 3.

Xem thêm: Phim Hoạt Hình Doraemon: Hái Nấm Ở Khu Rừng Mini, Doraemon: Nobita Và Vương Quốc Trên Mây

LIÊN KẾT HÓA HỌC bài bác 16: tư tưởng về links hóa học. Link ion bài xích 17: link cộng hóa trị bài 18: Sự lai hóa những obitan nguyên tử. Sự hình thành links đơn, links đôi và liên kết ba bài xích 19: rèn luyện về: links ion. Link cộng hóa trị. Sự lai hóa những obitan nguyên tử bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử bài 21: Hiệu độ âm năng lượng điện và links hóa học tập bài xích 22: Hóa trị và số thoái hóa bài xích 23: links kim một số loại bài 24: rèn luyện chương 3 CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG HÓA HỌC bài bác 25: phản bội ứng oxi hóa – khử bài xích 26: Phân loại phản ứng trong chất hóa học vô cơ bài xích 27: luyện tập chương 4 CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN bài xích 29: tổng quan về nhóm halogen bài 30: Clo bài bác 31: Hiđro clorua – axit clohiđric bài xích 32 : hợp chất bao gồm oxi của clo bài bác 33: luyện tập về clo và hợp chất của clo bài bác 34: Flo bài xích 35: Brom bài bác 36: Iot bài bác 37: rèn luyện chương 5 CHƯƠNG 6. NHÓM OXI bài 40: khái quát về đội oxi bài bác 41: Oxi bài xích 42: Ozon với hiđro peoxit bài 43: diêm sinh bài xích 44: Hiđro sunfua bài 45: đúng theo chất tất cả oxi của lưu huỳnh bài bác 46: luyện tập chương 6 CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC - Sách bài xích tập HÓA 10 NÂNG CAO bài 49: tốc độ phản ứng chất hóa học bài xích 50: thăng bằng hóa học bài 51: Luyện tập: tốc độ phản ứng và cân đối hóa học tập