CÁCH TÍNH HÀM SUM TRONG EXCEL 2010

Excel mang lại pigeonholebooks.com 365 Excel cho pigeonholebooks.com 365 dành đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm SUM cộng các giá trị. Bạn có thể cộng các giá trị riêng rẽ lẻ, tham chiếu hoặc phạm vi ô hay phối kết hợp cả ba.

Bạn đang xem: Cách tính hàm sum trong excel 2010

Ví dụ:

=SUM(A2:A10) Thêm giá trị trong số ô A2:10.

=SUM(A2:A10, C2:C10) Thêm giá trị trong những ô A2:10, cũng tương tự các ô C2:C10.


*

SUM(number1,,...)

Tên đối số

Mô tả

number1

Bắt buộc

Số đầu tiên bạn muốn thêm vào. Số đó có thể là 4, tham chiếu ô như B6, hoặc ô phạm vi như B2:B8.

number2-255

Tùy chọn

Đây là số máy hai mà bạn có nhu cầu cộng. Bạn cũng có thể chỉ định buổi tối đa 255 số bằng phương pháp này.


Mục này sẽ đàm luận một số biện pháp tốt nhất có thể để thao tác làm việc với hàm SUM. Số đông các biện pháp này đều rất có thể áp dụng để làm việc với các hàm khác.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Up Phim Lên Youtube Kiếm Tiền Từ Loại Nội Dung Nào?

phương pháp =1+2 hoặc =A+B – khoác dù bạn có thể nhập =1+2+3 hoặc =A1+B1+C2 và nhận được tác dụng đầy đủ, chính xác nhưng các cách thức này dễ dàng dẫn cho lỗi bởi một vài ba lý do:

Lỗi chính tả – Hãy tưởng tượng bạn cố gắng nhập thêm cực hiếm và/hoặc nhập giá trị lớn hơn nhiều như sau:

=14598.93+65437.90+78496.23

Sau đó, cố gắng xác thực rằng mục nhập của người tiêu dùng là thiết yếu xác. Sẽ dễ ợt hơn các nếu đặt các giá trị này vào các ô riêng rẽ lẻ, rồi dùng cách làm SUM. Không tính ra, bạn cũng có thể định dạng các giá trị khi ở vào ô, làm cho những giá trị đọc dễ hơn những so với khi ở vào công thức.

*

Lỗi #VALUE! bởi vì tham chiếu văn bản thay vì số

Nếu bạn thực hiện công thức bao gồm dạng:

=A1+B1+C1 hoặc =A1+A2+A3

*

Công thức của chúng ta cũng có thể bị hỏng nếu có ngẫu nhiên giá trị nào không phải dạng số (văn bản) trong những ô được tham chiếu, từ bây giờ công thức sẽ trả về lỗi #VALUE! . Hàm SUM sẽ bỏ qua giá trị văn phiên bản và chỉ cung cấp cho bạn tổng các giá trị số.

*

Lỗi #REF! vì chưng xóa sản phẩm hoặc cột

*

Nếu chúng ta xóa một sản phẩm hoặc cột thì bí quyết sẽ không update để loại bỏ hàng sẽ xóa và cách làm sẽ trả về lỗi #REF! , trong những lúc hàm SUM sẽ tự động hóa cập nhật.

*

Công thức vẫn không update các tham chiếu lúc chèn mặt hàng hoặc cột

*

Nếu bạn chèn một hàng giỏi cột thì công thức sẽ không cập nhật để bao hàm hàng new được thêm vào, trong lúc hàm SUM sẽ auto cập nhật (miễn là bạn không nằm ngoại trừ phạm vi được tham chiếu trong công thức). Điều này quan trọng quan trọng nếu như khách hàng mong đợi công thức của chính mình được cập nhật và vấn đề đó không xảy ra, vì cách làm sẽ cho chính mình các kết quả không hoàn chỉnh mà chúng ta cũng có thể không cố kỉnh được.

*

Hàm SUM kết hợp cùng Tham chiếu Ô trật so với Phạm vi

Sử dụng công thức có dạng:

=SUM(A1,A2,A3,B1,B2,B3)

Cũng dễ bị lỗi tương đương khi chèn hoặc xóa các hàng vào phạm vi được tham chiếu vày cùng lý do. Giỏi hơn, chúng ta nên sử dụng các phạm vi riêng rẽ lẻ, như:

=SUM(A1:A3,B1:B3)

Công thức sẽ update khi thêm hoặc xóa hàng.


Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.