Cách Tính Lãi Lỗ Trong Excel

*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP.. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP. LUẬT MỚI
Tổng thích hợp tương đối đầy đủ những hàm hay sử dụng trong Excel kế toán, gợi ý giải pháp áp dụng các hàm Excel trong kế toán đặt lên trên sổ sách, lên những bảng biểu và lên Báo cáo tài thiết yếu trên Excel.

Bạn đang xem: Cách tính lãi lỗ trong excel

1. Hàm SUMIF:

- Tính tổng của những ô được hướng đẫn vì chưng mọi tiêu chuẩn chỉnh chuyển vào.

- Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) nghĩa là Sumif(Vùng đựng điều kiện, Điều khiếu nại, Vùng phải tính tổng).

- Các tđê mê số:

- Range: Là dãy mà bạn muốn xác minh.

- Criteria: các tiêu chuẩn chỉnh mà ý muốn tính tổng. Tiêu chuẩn chỉnh này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.

- Sum_range: Là các ô thực sự yêu cầu tính tổng.

Hàm này trả về quý hiếm tính tổng của những ô vào vùng đề xuất tính toại nguyện một điều kiện chuyển vào.

- Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”

- Tính tổng của những giá trị vào vùng từ bỏ B2 mang đến B5 với ĐK là những cực hiếm bé dại rộng hoặc bằng 10.

Chi ngày tiết mời các bạn coi trên đây: Hướng dẫn thực hiện hàm SUMIF vào Excel

2. Hàm VLOOKUP:

Hàm Vlookup là hàm trả về cực hiếm dò tìm kiếm theo cột chuyển từ bỏ bảng tđam mê chiếu lên bảng các đại lý tài liệu theo như đúng quý hiếm dò tra cứu. X=0 là dò kiếm tìm một cách chính xác. X=1 là dò search một cách kha khá.

- Cú pháp: Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,) nghĩa là Vlookup(Giá trị dò tra cứu, Bảng ttê mê chiếu, Cột phải lấy,X).

- Các tsi số:

- Lookup Value: Giá trị phải rước ra so sánh nhằm tìm kiếm kiếm.

- Table array: Bảng đựng thông báo mà lại tài liệu trong bảng là dữ liệu nhằm so sánh. Vùng dữ liệu này yêu cầu là tmê say chiếu hoàn hảo.

- Nếu giá trị Range lookup là TRUE hoặc được bỏ lỡ, thì các giá trị vào cột dùng để đối chiếu cần được thu xếp tăng nhiều.

- Col idx num: số chỉ cột tài liệu mà lại bạn muốn rước trong phép so sánh.

- Range lookup: Là một quý giá luận lý nhằm hướng đẫn mang đến hàm VLOOKUPhường search giá trị chính xác hoặc search cực hiếm giao động. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì giá trị sấp xỉ được trả về.

Chụ ý:

- Nếu quý giá Lookup value nhỏ dại rộng cực hiếm nhỏ độc nhất vô nhị vào cột đầu tiên của bảng Table array, nó đang thông báo lỗi #N/A.

- Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

- Tìm một quý giá bằng quý hiếm sinh hoạt ô F1một trong cột đầu tiên, và đem giá trị khớp ứng nghỉ ngơi cột thứ 2.

*

Chi ngày tiết mời chúng ta coi trên đây: Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup vào Excel

3. Hàm SUBTOTAL:

- Subtotal là hàm tính toán thù mang lại một đội nhóm nhỏ trong một list hoặc bảng tài liệu tuỳ theo phép tính nhưng mà các bạn lựa chọn trong đối số đầu tiên.

Cú pháp: SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)

Các tsi số:

- Function_num là những con số từ là một mang lại 11 (xuất xắc bao gồm thêm 101 cho 111 trong những phiên bạn dạng Excel 2003, 2007) vẻ ngoài hàm như thế nào sẽ được dùng làm tính toán thù trong subtotal

- Ref1, ref2,.

Xem thêm: Xem Phim Cô Thắm Về Làng Tập 1 Phần 2 ), Xem Phim Cô Thắm Về Làng Phần 2

.. là những vùng tương tác tmê man chiếu mà bạn có nhu cầu tiến hành phnghiền tính bên trên đó.

Chi máu mời các bạn coi trên đây: Cách sử dụng hàm SUBTOTAL vào excel

4. Hàm IF

- Hàm trả về giá trị 1 nếu như điều kiện đúng, Hàm trả về cực hiếm 2 giả dụ điều kiện không nên.

Cú pháp: If(logical_thử nghiệm,,) nghĩa là If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

Các tmê mệt số:

- Logicaltest: Điều kiện dùng để làm trắc nghiệm (xác định điều kiện này là đúng tuyệt sai).

- Truevalue: Là tác dụng của hàm IF giả dụ logicalkiểm tra đúng

- Falsevalue: Là hiệu quả của hàm IF giả dụ logicalthử nghiệm sai

Ví dụ:

= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.

= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI

5. Hàm AND:

- Cú pháp: AND(Logical1, Logical2, ….) nghĩa là And(đối 1, đối 2,..).

- Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

- Hàm này là Phnghiền VÀ, chỉ đúng lúc tất cả những đối số có giá trị đúng. Các đối số là những hằng, biểu thức ngắn gọn xúc tích. Hàm trả về cực hiếm TRUE (1) nếu như toàn bộ những đối số của chính nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) giả dụ một giỏi những đối số của nó là không nên.

Lưu ý:

- Các đối số đề nghị là giá trị súc tích hoặc mảng tốt tyêu thích chiếu gồm đựng cực hiếm ngắn gọn xúc tích.

- Nếu đối số tmê mẩn chiếu là cực hiếm text hoặc Null (rỗng) thì các giá trị đó bị bỏ qua.

- Nếu vùng tmê say chiếu ko chứa quý giá ngắn gọn xúc tích thì hàm trả về lỗi #VALUE!

- Ví dụ: =AND(D7>0,D7

6. Hàm SUM:

- Cộng toàn bộ những số vào một vùng dữ liệu được chọn.

- Cú pháp: SUM(Number1, Number2…)

- Các tđê mê số: Number1, Number2… là các số yêu cầu tính tổng.

7. Hàm OR:

- Cú pháp: OR(Logical1, Logical2…) nghĩa là Or(đối 1, đối 2,..).

- Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

- Hàm này là Phép HOẶC, chỉ sai lúc tất cả các đối số có giá trị không nên. Hàm trả về quý giá TRUE (1) nếu bất kể một đối số như thế nào của nó là đúng, trả về quý giá FALSE (0) giả dụ toàn bộ các đối số của nó là không nên.

8. Hàm MAX:

- Trả về số lớn số 1 trong hàng được nhập.

- Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)

- Các tham số: Number1, Number2… là dãy nhưng mà bạn có nhu cầu tìm kiếm cực hiếm lớn số 1 sinh hoạt trong các số đó.

9. Hàm MIN:

- Trả về số bé dại độc nhất vô nhị vào hàng được nhtràn vào.

- Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)

- Các tmê man số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn kiếm tìm giá trị nhỏ dại tuyệt nhất sống trong số đó.

Để thực hành những chúng ta có thể download về Mẫu sổ sách kế toán thù bên trên Excel theo hình thức Nhật cam kết thông thường (Theo Thông tư 200 và 133)

Các bạn có nhu cầu làm rõ hơn nữa, hoàn toàn có thể trường đoản cú bản thân lên được report tài chính trên Excel có thể tsay mê gia: Lớp học tập thực hành thực tế kế toán trên Excel