Đặt Công Thức Mặc Định Cho 1 Cột

Excel mang lại pigeonholebooks.com 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Bắt đầu khám phá về phương pháp tạo bí quyết và sử dụng những hàm tích đúng theo sẵn nhằm thực hiện đo lường và giải quyết vấn đề.

Bạn đang xem: Đặt công thức mặc định cho 1 cột


*

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể khá khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Bài viết liên quan về sự khác biệt.


Quan trọng: Trong bài viết này, bọn chúng tôi bàn luận về XLOOKUP với VLOOKUP, tựa như như nhau. Hãy thử cần sử dụng hàm XLOOKUP mới, một phiên bản VLOOKUP được cách tân hoạt động theo bất kỳ hướng nào cùng trả về hiệu quả khớp đúng đắn theo khoác định, tạo nên việc sử dụng thuận tiện và tiện lợi hơn đối với phiên bản trước của nó.


Chọn một ô hoặc nhập add của ô kia vào ô được chọn.

*

Nhập một toán tử. Ví dụ: – được cho phép trừ.

Chọn ô tiếp theo hoặc nhập địa chỉ cửa hàng của ô đó vào ô được chọn.

*

Nhấn Enter. Công dụng của phép tính sẽ lộ diện trong ô cất công thức.

Xem công thức

Khi nhập công thức vào trong 1 ô, công thức đó cũng trở nên xuất hiện nay trong Thanh công thức.

*

Để xem công thức, hãy chọn một ô và công thức sẽ xuất hiện trong thanh công thức.

*

Nhập công thức tất cả chứa một hàm tích thích hợp sẵn

Chọn một ô trống.

Nhập dấu bằng =, rồi nhập hàm. Ví dụ: =SUM để tính tổng doanh số.

Nhập vết mở ngoặc (.

Chọn dải ô, rồi nhập dấu đóng ngoặc đơn).

*

Nhấn Enter để dìm kết quả.

Tải xuống Sổ thao tác hướng dẫn về phương pháp của bọn chúng tôi

Chúng tôi đã tổng phù hợp Sổ có tác dụng việc bước đầu với các công thức để chúng ta có thể tải xuống. Nếu như bạn mới làm quen cùng với Excel hoặc trong cả khi bạn đã sở hữu kinh nghiệm áp dụng Excel, bạn cũng có thể xem qua các công thức phổ cập nhất của Excel trong nội dung trình làng này. Với những ví dụ thực tế và hình ảnh trực quan tiền hữu ích, bạn sẽ có thể sử dụng các hàm Sum, Count, Average với Vlookup như một chuyên gia.

Công thức chuyên sâu

Bạn hoàn toàn có thể duyệt qua các mục riêng lẻ sau đây để tham khảo thêm về thành phần rõ ràng trong hàm.


Các phần của một phương pháp Excel

Công thức còn có thể bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các nhân tố sau đây: hàm, tham chiếu, toán tử cùng hằng số.

Các phần của một công thức

*

1. Hàm: Hàm PI() trả về giá trị của số pi: 3,142...

2. Tham chiếu: A2 trả về giá trị trong ô A2.

Xem thêm: Tuyển Tập Phim Của Diễn Viên Lâm Chánh Anh, Lâm Chánh Anh

3. Hằng số: quý giá số hoặc văn bản được nhập trực tiếp vào công thức, ví dụ như 2.

4. Toán tử: Toán tử ^ (mũ) nâng một trong những lên một bậc lũy thừa với toán tử * (dấu sao) nhân những số.Một tham chiếu nhấn dạng một ô hoặc một phạm vi ô trên trang tính và mang đến Excel biết nơi tìm cực hiếm hoặc dữ liệu mà bạn muốn dùng trong công thức. Bạn cũng có thể dùng những tham chiếu nhằm sử dụng các dữ liệu được bao hàm trong những phần không giống của một trang tính vào một cách làm hoặc thực hiện giá trị từ 1 ô trong một trong những công thức. Chúng ta cũng có thể tham chiếu mang đến ô trên những trang tính không giống trong và một sổ thao tác làm việc và đến các sổ thao tác làm việc khác. Những tham chiếu cho ô trong số sổ thao tác khác được gọi là các nối kết hoặc tham chiếu ngoài.

hình dáng tham chiếu A1

Theo mang định, Excel sẽ thực hiện kiểu tham chiếu A1, tham chiếu đến cột có vần âm (từ A mang lại XFD, tổng số 16.384 cột) cùng tham chiếu đến hàng có số (từ 1 đến 1.048.576). Các chữ cái và số này được gọi là các đầu đề hàng với cột. Để tham chiếu cho một ô, nhập vần âm của cột rồi mang đến số của hàng. Ví dụ: B2 tham chiếu mang đến ô giao cắt giữa cột B và mặt hàng 2.

Để tham chiếu đến

Sử dụng

Ô trong cột A cùng hàng 10

A10

Phạm vi ô giữa cột A và các hàng tự 10 mang đến 20

A10:A20

Phạm vi ô thân hàng 15 và các cột từ bỏ B đến E

B15:E15

Tất cả các ô trong hàng 5

5:5

Tất cả các ô trong mặt hàng 5 mang lại 10

5:10

Tất cả các ô trong cột H

H:H

Tất cả những ô vào cột trường đoản cú H mang đến J

H:J

Phạm vi ô trong cột A mang đến E và các hàng tự 10 đến 20

A10:E20

Sự khác biệt giữa các tham chiếu giỏi đối, tương đối và hỗn hợp

Tham chiếu tương đối Một tham chiếu ô tương đối trong bí quyết như A1, được dựa bên trên vị trí tương đối của ô cất công thức và ô được tham chiếu đến. Nếu vị trí ô bao gồm các chuyển đổi công thức, tham chiếu được cố kỉnh đổi. Giả dụ bạn sao chép hoặc điền phương pháp qua hàng ngang hoặc cột dọc, tham chiếu auto điều chỉnh. Theo mang định, các công thức mới áp dụng tham chiếu tương đối. Ví dụ, giả dụ bạn xào luộc hoặc điền một tham chiếu kha khá trong ô B2 cho ô B3, nó sẽ tự động điều chỉnh trường đoản cú =A1 lịch sự =A2.

Công thức được coppy với tham chiếu tương đối

*

Tham chiếu tốt đối Một tham chiếu ô tuyệt đối hoàn hảo trong một công thức, như $A$1, luôn luôn tham chiếu cho một ô tại một vị trí cố thể. Nếu địa điểm ô bao hàm các chuyển đổi công thức, tham chiếu được nuốm đổi, tham chiếu hoàn hảo và tuyệt vời nhất vẫn giữ nguyên. Nếu bạn xào luộc hoặc điền cách làm qua hàng ngang hoặc cột dọc, tham chiếu hoàn hảo và tuyệt vời nhất sẽ ko điều chỉnh. Theo khoác định, những công thức bắt đầu sử dụng các tham chiếu tương đối, bởi vậy bạn có thể cần chuyển chúng sang những tham chiếu hay đối. Ví dụ, trường hợp bạn coppy hoặc điền một tham chiếu hoàn hảo nhất trong ô B2 mang đến ô B3, nó sẽ không thay đổi trong cả nhì ô: =$A$1.

Công thức được coppy với tham chiếu tuyệt đối

*

Tham chiếu láo hợp Tham chiếu láo hợp tất cả một cột hoàn hảo nhất và một mặt hàng tương đối, hoặc một hàng hoàn hảo và tuyệt vời nhất và một cột tương đối. Một tham chiếu cột hoàn hảo có dạng $A1, $B1, v.v. Một tham chiếu hàng tuyệt đối có dạng A$1, B$1, v.v. Nếu địa chỉ của ô chứa phương pháp thay đổi, tham chiếu tương đối sẽ cụ đổi, còn tham chiếu tuyệt đối sẽ không ráng đổi. Nếu bạn xào nấu và điền bí quyết vào các hàng hoặc cột, tham chiếu tương đối sẽ tự động hóa điều chỉnh và tham chiếu hoàn hảo nhất không điều chỉnh. Ví dụ: nếu như bạn sao chép hoặc điền tham chiếu hỗ hòa hợp từ ô A2 cho B3, tham chiếu sẽ điều chỉnh từ =A$1 thành =B$1.

Công thức được coppy với tham chiếu lếu láo hợp

*

Kiểu tham chiếu 3-D

Tham chiếu thuận lợi trên các trang tính Nếu bạn có nhu cầu phân tích dữ liệu trong và một ô hoặc phạm vi những ô trên những trang tính trong một sổ làm việc, hãy dùng tham chiếu 3-D. Một tham chiếu 3-D bao hàm tham chiếu ô hoặc phạm vi, trước đó là một phạm vi thương hiệu trang tính. Excel sử dụng ngẫu nhiên trang tính như thế nào được giữ giữa tên mở đầu và ngừng của một tham chiếu. Ví dụ, =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) thêm toàn bộ các giá trị được bao gồm trong ô B5 trên toàn bộ các trang tính ở giữa và bao gồm Trang 2 và Trang 13.

Bạn có thể sử dụng những tham chiếu 3-D để tham chiếu đến các ô trên trang tính khác, để xác định tên và để tạo công thức bằng phương pháp sử dụng các hàm sau đây: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA với VARPA.

Không thể dùng tham chiếu 3-D vào công thức mảng.

Không thể dùng tham chiếu 3-D cùng với toán tử phần giao (một khoảng chừng trắng) hoặc trong số công thức sử dụng giao nhau ngầm.

Điều gì xảy ra khi bạn di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính lấy ví dụ sau giải thích những gì xảy ra khi chúng ta di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính phía bên trong một tham chiếu 3-D. Những ví dụ sử dụng công thức =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) để thêm các ô từ bỏ A2 mang lại A5 trên những trang tính tự 2 mang đến 6.

Chèn hoặc sao chép nếu bạn chèn hoặc sao chép các trang tính trường đoản cú Trang 2 mang lại Trang 6 (điểm hoàn thành trong lấy một ví dụ này), Excel bao hàm tất cả cực hiếm trong ô A2 mang lại A5 từ những trang được sản xuất trong phần tính toán.

Xóa nếu khách hàng xóa những trang tính nằm giữa Trang 2 cùng Trang 6, Excel sẽ sa thải các cực hiếm khỏi phép tính.

Di chuyển giả dụ bạn dịch rời các trang từ nửa Trang 2 với Trang 6 đến một vị trí không tính phạm vi trang tính được tham chiếu, Excel sẽ đào thải các cực hiếm của trang khỏi phép tính.

Di đưa điểm cuối giả dụ bạn dịch chuyển Trang 2 hoặc Trang 6 cho vị trí không giống trong thuộc sổ làm việc, Excel điều chỉnh đo lường và thống kê cho cân xứng với một phạm vi trang tính mới giữa chúng.

Xóa điểm cuối nếu như bạn xóa Trang 2 hoặc Trang 6, Excel điều chỉnh giám sát và đo lường để cân xứng với một phạm vi trang tính thân chúng.


Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.

thay đổi giữa các tham chiếu tương đối, tuyệt vời và láo hợp cho các hàm