ĐO KÍCH THƯỚC MẠCH TRONG ALTIUM

Khi xây dựng mạch điện tử với Altium Designer thì chắc chắn là rằng việc sử dụng phím tắt là trở nên bắt buộc thiết, và cũng là yếu tố giúp cho bạn trở thành nhà xây dựng mạch chuyên nghiệp. Tôi xin trình làng với các bạn các phím tắt thường xuyên được thực hiện khi thiết kế.

Bạn đang xem: Đo kích thước mạch trong altium

1.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Geometers Sketchpad 5.0 (Tiếng Việt), Hướng Dẫn Sử Dụng Gsp 5

Xây dựng mạch nguyên lý

+A - L:Căn chỉnh linh phụ kiện theo mặt hàng dọc

+A - T:Căn chỉnh linh kiện theo mặt hàng ngang

+A - H:Căn chỉnh linh kiện cách đầy đủ theo hàng ngang

+A - V:Căn chỉnh linh kiện cách phần lớn theo mặt hàng dọc

+Ctrl + Click cùng kéo:Di gửi cả linh phụ kiện và đường mạch

+ D - B: Lấy linh kiện trong thư viện

+ D - O: thay đổi thông số phiên bản vẽ

+P - B:Vẽ con đường bus

+P - N:Đặt tên đến đường dây

+P - O:Lấy GND

+P - T:Thêm text

+ p. - W: Đi dây linh kiện

+Space (Shift + Space):Xoay linh kiện

+Shift + Click cùng kéo:Copy linh kiện

+ T - N: Đặt tên tự động cho linh kiện

+ T - S: Chọn linh kiện trong mạch in từ bỏ mạch nguyên lý

+ T - W: Tạo linh phụ kiện mới

+ TAB: đổi khác các thông số của mạch

2. Kiến tạo mạch in

+ A - A: Đi dây từ động

+ Ctrl + M: Đo kích thước

+ Ctrl + Shift + Lăn chuột: đưa lớp

+ D - O: Chỉnh thông số kỹ thuật của mạch.

+ D - R: biến đổi các điều khoản cho phiên bản vẽ (kích thước mặt đường dây, lỗ via, khoảng cách các linh kiện,...)

+ D - S - R: Định lại form size bo mạch

+ D - T - A: Hiển thị hết toàn bộ các lớp

+ D - T - S: Hiển thị các lớp bộc lộ (Top - Bottom - Multi)

+ L: khi đang dịch chuyển linh kiện lật linh phụ kiện giữa lớp Top cùng Bottom (Bottom và Top)

+ P - T: Đi dây bởi tay

+ P - V: rước lỗ via

+ P - G: đậy đồng

+ P - L: Định kích thước cho mạch (Keep Out Layer)

+ P - R: Vẽ mặt đường mạch theo ý muốn

+ Q (Ctrl + Q): chuyển đổi đơn vị (mm mil)

+ Shift + R: chuyển đổi các chế độ đi dây (Cắt - cấm đoán cắt - Đẩy dây)

+ Shift + S: Chỉ cho phép hiện 1 lớp đang lựa chọn (các lớp sót lại được ẩn)

+ Shift + Space: đổi khác các chính sách đường dây (Tự vì - Theo nguyên lý - Vuông 90 độ - Cong)

+ TAB: Hiện cửa ngõ sổ chuyển đổi thông tin khi đã thao tác.

+ T - U - A: Xóa toàn bộ các con đường mạch

+ T - E: Bo tròn con đường dây chân linh kiện

+ V - B: Xoay phiên bản vẽ 180 độ

+ V - F: Hiển thị toàn bộ bạn dạng vẽ

Chúc chúng ta thành công

(http://pigeonholebooks.com/)

trả lời xuất Gerber từ Altium Designer với OrCad

Viết tiến công giá

Họ với tên: Đánh giá chỉ của bạn: lưu giữ ý: Không cung cấp HTML! Bình chọn: Dở Hay Nhập mã bảo vệ:
*