Giải bài tập hóa 10 sgk trang 14

Hiđro tất cả nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ bao gồm đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho cân nặng riêng của nước là 1 trong những g/ml).


Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 sgk trang 14

Lời giải bỏ ra tiết

Gọi % số nguyên tử đồng vị ( _1^2 extrmH) là a%:

=> % của nguyên tử đồng vị ( _1^1 extrmH) là (100-a)%

( dfrac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8

Vì D = 1 g/ml

=> trọng lượng của 1ml nước là 1 gam.

( Phân tử khối_H_2O) = 16 + 1,008.2 = 18,016u

=> trọng lượng mol của nước là 18,016 g/mol

Số mol của một gam nước là: (dfrac118,016 = 0,0555mol)

Số nguyên tử H tất cả trong 1ml H2O:

(2.0,0555.6,022.10^23 = 6,68442.10^22) nguyên tử

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: (6,68442.10^22.dfrac0,8100 = 5,35.10^20) nguyên tử

pigeonholebooks.com


*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 243 phiếu
Bài tiếp sau
*

Các bài liên quan: - bài 2. Phân tử nhân nguyên tử, yếu tố hoá học, đồng vị


Luyện bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


Xem thêm: Anh Hùng Online - Siêu Hùng Đại Chiến 5

*
*

tham khảo thêm


Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp pigeonholebooks.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng pigeonholebooks.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép pigeonholebooks.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.