Học 5 Từ Vựng Mỗi Ngày

Từ vựng chính là chìa khoá núm giữ ý nghĩa câu từ các bạn nói, bốn tưởng của bạn, ý kiến của bạn. Chính vì thế, nếu các bạn đang có muốn muốn đoạt được bất nhắc một loại ngôn từ nào mà vẫn còn ngại học tập từ mới, thì chúng ta nên từ bỏ đi, đó là điều điên rồ. Nói phương pháp khác, từ vựng đóng góp một vai trò quan tiền trọng, là nền tang cho khối hệ thống ngôn ngữ của các bạn. Nền tang có kiên cố thì ngôi nhà new vững chắc, chính vì như thế từ vựng “không nên dạng vừa đâu”.

Bạn đang xem: Học 5 từ vựng mỗi ngày


1. Negotiation/nɪˌɡəʊʃiˈeɪʃn/ (n) cuộc thương lượng

*

Ex:They were conducting secret negotiations. Họ đã kín đáo đàm phán thuộc nhau.

2. Challenge /ˈtʃælɪndʒ/ (n) thử thách


*

Ex:The greatest challenge now is unemployment. Thách thức to nhất hiện giờ là tình trạng thất nghiệp.


Khóa học3000 Smart Words-Nằm lòng 3000 từ vựng giờ đồng hồ Anh thông dụng chia 120 chủ đề + phương pháp học tự vựng thú vui qua: Flashcards 3 mặt, VAK, TPR, giúp cho bạn học sâu - nhớ lâu từ vựng.Một một trong những bước học tập từ vựng tác dụng khi bàn sinh hoạt từ vựng cùng với pigeonholebooks.com---> HỌC THỬMIỄN PHÍ

3. Nội dung /kənˈtent/ (a) chấp nhận

*

Ex:He had to lớn be nội dung with third place. Anh ta cần tự ưa thích với địa chỉ thứ cha của mình.

4. Rapidly /ˈræpɪdli/ (adv) hối hả

*

Ex:Crime figures are rising rapidly. Tỉ lệ tù túng đang ngày càng tăng nhanh chóng.

5. Define /dɪˈfaɪn/ (v) phân tích và lý giải

*

Ex:This scientific term is difficult to lớn define. Thuật ngữ công nghệ này rất cực nhọc giải thích.

6. Basis /ˈbeɪsɪs/ (n) căn bản, nền tảng

*

Ex: The basis of a good marriage is trust. Lòng tin là gốc rễ của hôn nhân hạnh phúc.

7. Random /ˈrændəm/ (a) ngẫu nhiên

*

Ex:The information is processed in a random order. Thông tin được giải pháp xử lý theo trình trường đoản cú ngẫu nhiên.

8. Mobilize /ˈməʊbəlaɪz/ (v) kêu gọi

*

Ex:The unions mobilized thousands of workers. Công đoàn đã kêu gọi được hàng nghìn công nhân.

9. Grateful/ˈɡreɪtfl/ (a) biết ơn

*

Ex:We should be grateful the ladies in our lives.

Xem thêm: Giá Vé Galaxy Nguyễn Hồng Đào Hôm Nay, Rạp Galaxy Tân Bình

Hãy biết ơn những người phụ nữ có mặt trong cuộc sống của mỗi chúng ta.

10. Feature /ˈfiːtʃə(r)/ (n) điểm sáng

*

Ex:Teamwork is a key feature of the training programme. Làm việc nhóm là 1 trong những điểm thiết yếu của chương trình huấn luyện.

11.Identify/aɪˈdentɪfaɪ/ (v)nhận diện

*

Ex:She was able lớn identify her attacker.Cô ấy hoàn toàn có thể nhận diện được kẻ tấn công.

12. Reasonably /ˈriːznəbli/ (adv) vừa lòng lý, vừa yêu cầu

*

Ex:The apartments are reasonably priced. Loại căn hộ này còn có giá khá hòa hợp lý.

13. Erode/ɪˈrəʊd/ (v) xói mòn

*

Ex:The rocks have eroded away over time. Ngọn núi đá đã bị xói mòn theo thời gian.

14. Highlight /ˈhaɪlaɪt/ (v) nhấn mạnh

*

Ex:The report highlighted the importance of exercise. Báo cáo nhấn mạnh vấn đề tầm quan trọng của việc tập thể dục.

15. Effective /ɪˈfektɪv/ (a) hiệu quả

*

Ex:Aspirin is a simple but highly effective treatment. Aspirin là bí quyết chữa bệnh đơn giản và dễ dàng nhưng lại hết sức hiệu quả.


Khóa học3000 Smart Words-Nằm lòng 3000 trường đoản cú vựng giờ Anh thông dụng phân chia 120 chủ thể + cách thức học từ vựng độc đáo qua: Flashcards 3 mặt, VAK, TPR, giúp đỡ bạn học sâu - nhớ thọ từ vựng.Một trong những bước học tập từ vựng hiệu quả khi bàn sinh hoạt từ vựng cùng với pigeonholebooks.com---> HỌC THỬMIỄN PHÍ

16. Academic /ˌækəˈdemɪk/ (a) (thuộc)học thuật

*

Ex:She had very few academic qualifications. Cô ấy có rất không nhiều những bằng cấp tương quan đến học thuật.

17. ghostwritten /ˈɡəʊstraɪt/ (v) viết thuê, viết hộ

*

Ex:Her memoirs were ghostwritten. Loạt hồi cam kết của bà ta gần như thuê tín đồ khác viết.

18. Headhunt /ˈhedhʌnt/ (v) săn đầu người, tuyển dụng

*

ExI was headhunted by a kinh doanh agency. Tôi được một công ty quảng cáo tuyển dụng

Tổng kết: Mọi tín đồ hãy chăm chỉ học nhé, pigeonholebooks.com sẽ update thêm những từ vựng mới vào từng ngày vào bài bác viết. Đừng quên truy vấn thường xuyên vào nội dung bài viết hoặc phân chia sẻ, giữ lại nội dung bài viết này nhằm học anh chị em nhé!

Mems nào từ vựng còn yếu hèn thì đừng ngại tham gia học thử miễn phí cỗ từ 3000 Smart Words (3000 tự vựng Thông Dụng duy nhất trong Giao tiếp) tại đây nha mems: https://www.pigeonholebooks.com/3000-tu-vung-tieng-anh-thong-dung