Hướng Dẫn Sử Dụng Geometers Sketchpad 5.0 (Tiếng Việt)

The Geometer"s Sketchpad (hay được Call tắt là Sketchpad tốt GSP) là một trong những phần mượt thương thơm mại cùng với mục đích tìm hiểu Hình học tập Euclid, Đại số, Giải tích, với những ngành khác của Toán học. Tác mang Nicholas Jackiw, trưởng đội cải cách và phát triển ứng dụng này sẽ kiến thiết nhằm nó chạy trên nền Windows 95, Windows NT 4.0 hoặc mới rộng, cùng Mac OS 8.6 hoặc mới rộng (trong số đó bao gồm Mac OS X). Phần mềm cũng có thể điều khiển xe trên Linux bên dưới Wine cùng với một vài lỗi.<1> Geometer"s Sketchpad được sử dụng thoáng rộng trong câu hỏi giảng...


Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng geometers sketchpad 5.0 (tiếng việt)

*

Xem thêm: Top 30 Phim Ngắn Hàn Quốc Hay Về Tình Yêu: Top 12 Phim Nhất Định Phải Xem

Hướng dẫn chi tiết cách sửdụng Geometer"s SketchpadHư ng d n s d ng Đšm Văn uống Thoại Hư ng d n s d ng ph n m m Geometer’s Sketchpad1. Gi i thi u ph n m m Geometer’s Sketchpad1.1. Ch c năng thiết yếu c a ph n m m Geometer’s Sketchpad Geometer’s Sketchpad (vi t t t là GeoSpd) là ph n m m hình h c n i ti ng và ã ư c s d ngr ng rãi t i r t nhi u nư c trên th gi i. Ý tư ng c a GeoSpd là bi u di n ng các hình hình h c xuất xắc còng i là Dynamic Geometry, m t ý tứ ng r t c áo cùng t thọ ã tr thành chu n cho các ph n m m môph ng hình h c. Geometer’s Sketchpad th c ch t là m t công c được cho phép t o ra những hình hình h c, giành cho các i tứ ng ph thông bao g m h c sinh, gia sư, những công ty nghiên c u. Ph n m m gồm ch c năng chủ yếu làv , tế bào ph ng quĩ t ích, các phép bi n i c a những hình hình h c ph ng. Giáo viên gồm th s d ng ph nm m này thi t k bài bác gi ng hình h c m t biện pháp mau lẹ, chính xác với sinh ng, Khi n h c sinch dhi u bài xích hơn. V i ph n m m này, b n tất cả th xây d ng ư c những i m, ư ng th ng, ư ng tròn, t o trung i m c a m t o n th ng, d ng m t ư ng th ng tuy vậy tuy nhiên v i m t ư ng th ng khác, d ng ư ng trònv i m t nửa đường kính c nh ã cho, xây d ng th quan tiền h hình h c…S d ng GeoSpd, b n s có c mgiác là mình có th t o hình v i không gian không tồn tại gi i h n, ví d nlỗi Lúc b n v m t ư ng th ng,dài c a ư ng th ng này là vô t n, n u b n t o ư ng th ng này v i nh ng công c thông thỏng ng: gi y,cây bút, tlỗi c k … thì ch c h n b n s g p ph i tr ng i là gi i h n không gian v , tuy thế v i GeoSpd, b nko c n ph i lo l ng vày i u ó. M t c i m quan liêu tr ng c a ph n m m này là có thể chấp nhận được ta thi t l pquan h gi a những i tư ng hình h c, ph n m m s m b o r ng những quan h luôn ư c b o toàn, m c dùsau ó các quan h có th ư c bi n i b ng b t kì giải pháp làm sao. Lúc m t thành ph n c a hình b bi n i,nh ng thành ph n không giống c a hình bao gồm quan h v i thành ph n cố kỉnh i bên trên s ư c t ng cố gắng i theo.Ví d nhỏng lúc gắng i nhiều năm c a m t o n th ng thì trung i m c a o n th ng ó s t ng thế itheo sao để cho nó luôn là trung i m c a o n th ng này. Nhưng n u s d ng gi y bút d ng hình, khivắt i m t thành ph n nh c a hình, ôi Lúc có th ph i phá hu toàn b hình ó. Ngoài những công c cós n như công c i m, tlỗi c k , com page authority, b n cũng đều có th t t o ra nh ng công c riêng biệt cho chính mình, b ngcách ghi cùng lưu gi những hình hình h c dư i d ng script. Tóm l i Geometer’s Sketchpad là m t công c lý tứ ng t o ra những bài xích gi ng sinh ng mônHình h c, t o ra những "sách hình h c i n t " r t c áo tr hỗ trợ cho gia sư gi ng bài xích cùng đến h c sinhh c t p môn Hình h c y h p d n này. Tài li u này ư c vi t và úc k t tởm nghi m ph bi n ph n m m Geometer’s Sketchpad c acửa hàng School
net trong khi làm vi c v i những S GD& T, những đơn vị trư ng ph thông. Cùng v i tài li unày, công ty chúng tôi còn biên so n s n trên 1trăng tròn m u hình hình h c sử dụng mang đến vi c gi ng d y cho các kh i l p tl p 6 n l p 10. Xin trân tr ng gi i thi u cùng b n c.1.2. Gi i thi u màn hình GeoSpd1.2.1. Các y u t cơ b n c a màn hình GeoSpd1. Tkhô cứng tiêu : Ch a thương hiệu tệp tin, nút phóng to lớn thu nh , óng c a s .2. Tkhô nóng th c ơn: Ch a list những l nh.3. Thanh khô công c : Ch a các công c kh i t o cùng cố i các i tứ ng Geometric, những công c này tươngt nhỏng compa, thỏng c k , bút vi t mỗi ngày c a họ.4. Vùng Sketch: Là vùng làm vi c thiết yếu c a lịch trình, là khu vực xây d ng, thao tác v i i bốn ng hìnhhc5. Con tr : Ch ra v trí hi n th i bên trên c a s . Nó s di chuy n khi b n di chuy n nhỏ chu t.6. Tkhô hanh cu n: Di chuy n vùng sketch hi n th i.1.2.2. Tkhô cứng công c1. Công c ch n: ư c s d ng l a ch n những i bốn ng bên trên vùng sketch. Công c ch n g m 3 công csử dụng chuy n i i bốn ng: t nh ti n, tảo, co và giãn.2. Công c i m: sử dụng t o i m.3. Công c compa: dùng t o ư ng tròn. t tên đến i tư ng, l i chú thích.4. Công c nhãn: dùng5. Công c biết tin i tư ng: hi n th công bố v m t i tư ng ho c m t team i tứ ng bên trên mànhình sketch.1.2.3. Màn hình SketchSketch là vùng màn hình làm cho vi c bao gồm c a ph n m m. Trong không khí làm cho vi c c a hình (g i là vùngSketch) ta có th t o ra các i tư ng hình h c, các liên k t gi a chúng và kh i t o những nút ít l nh.1.3. B t u v i GeoSpd c m t s nh ng thao tác làm việc cơ b n nh tPh n này gi i thi u v i b n d ng hình hình h c trong GeoSpdqua l n lư t t ng bài xích h c.1.3.1. Bài 1: S d ng công c i m với công c thỏng c k1. M m t sketch m i- Nh n chu t knghiền vào bi u tư ng GeoSpd (tốt t p Gsketchp.exe).Xu t hi n màn hình:2. V nhì i m- Ch n công c i m t thanh khô công c , ho c nh n phím t t F5.- Di chu t vào màn hình hiển thị sketch, nh n chu t vào v trí c n v i m. M t i m s xu t hi n Lúc kích chu t.- Tương t v m t i m th nhị.3. N i nhị i m thành m t o n th ng- Ch n công c thỏng c k t thanh khô công c , ho c nh n phím F7.- Di chu t t i i m th nh t- Nh n và kéo chu t t i i m th hai.- Th chu t, hai i m ã ư c n i b ng m t o n th ng.4. V hình tam giác- B t u t m t vào hai i m u mút ít vào o n th ng bên trên k m t o n th ng m i, t i ư ng th ngm i ư c v s bao gồm m t i m m i n m cu i o n th ng ( i m u mút).- V thêm o n th ng th ba i qua i m n m trên o n th ng m i ư c t o t i i m mút ít th nhị c a o n th ng ban u.V y là hình tam giác ã ư c v chấm dứt.5. L a ch n m t i bốn ng trư c Lúc th c hi n m t thao tác nào trên i tứ ng óVí d c n di chuy n tuyệt núm i kích thư c c a o n th ng.- Ch n công c ch n bên trên tkhô hanh công c ho c nh n phím F4, nhỏ tr hôm nay tất cả d ng- Di bé tr chu t t i o n th ng (m t c nh c a tam giác) c n l a ch n.- khi nhỏ tr chu t chuy n thành d ng- Nh n chu t lên o n th ng.- o n th ng m i ã ư c l a ch n.N u mu n l a ch n nhi u i bốn ng m t lúc: i bốn ng.Cách 1: hãy nh n ng th i phím Shift Lúc b n l a ch n những i bốn ng đến t i lúc t o m t hình chCách 2: nh n cùng di chu t b t u t t phía trên mặt ph i c a cácnh t phủ bọc những i bốn ng.- Th chu t, m i i tứ ng n m vào vùng hình ch nh t s ư c l a ch n.- Mu n ko l a ch n n a, nh n vào b t c m t v trí nào bên trên vùng sketch.6. S d ng l nh Select All trong th c ơn Edit . Th c hi n l nh Select All vào th c ơn Edit. M i- Ch n công c ch n i tư ng trong Sketch u ư c l a ch n.- Ch n công c tlỗi c ke Th c hi n l nh Select All Segment vào th c ơn Edit. M i o n th ngtrong Sketch u ư c l a ch n. Th c hi n l nh Select All Point trong th c ơn Edit. M i i m vào Sketch- Ch n công c i m u ư c l a ch n. i bốn ng7. Xem biết tin v- L a ch n các i m vào tam giác. i tư ng- Di chu t t i thông tin trên tkhô giòn công c .- Nh n chu t.Kéo chu t xu ng với ch n Point A.M t h p ch a m i ban bố v i m A xu t hi n:Nh n OK thoát kh i màn hình hiển thị.8. Di chuy n i bốn ng- Ch n công c ch n trên thanh hao công c .- Ch n m t i m ho c m t o n th ng.- Kéo i m | o n th ng, hình tam giác vậy i theo.1.3.2. Bài 2: S d ng l nh Construct1. V m t ư ng th ng i qua hai i m- V nhì i m, ch n nhị i m ã v b ng công c ch n.- Th c hi n l nh Secment t th c ơn Construct ho c nh n phím t t Ctrl + L.2. V trung i m c a o n th ng- Ch n o n th ng v a v (crúc ý: không ch n i m u mút).- Th c hi n l nh Point At Midpoint t th c ơn Construct ho c nh n Ctrl + M. i m trung i m c a o n th ng xu t hi n bên trên o n th ng.Crúc ý: N u o n th ng chưa ư c l a ch n trư c khi xây d ng trung i m thì l nh Point At Midpointtrong th c ơn Construct s ư c n xu ng (tất cả m u nâu xám) với b n ko th th c hi n ư c l nh nàymang lại t i Khi m t o n th ng ư c ch n.1.3.3. Bài 3: t tên, tiêu cùng công c o lư ngBài này gi i thi u phương pháp hi n th , di chuy n thương hiệu c a m t i m, ư ng th ng, t o tiêu , cùng phương pháp o lư ng.1. D ng 3 o n th ng nhỏng sau:2. T ng t tên cho các o n th ng và những i m- Ch n công c nhãn ho c nh n F8. Trong thời điểm này con tr chu t có hình bàn tay- Di chu t t i i m c n t tên, nh n chu t. Chương trình s t ng t m t tên mang lại i m ó.- Tương t i tứ ng t thương hiệu đến t t c các i m không giống và cho các o n th ng b ng phương pháp kích chu t lên cáccn t thương hiệu v i công c n tên i tư ng, nh n chu t thêm m t l n vào i bốn ng, thương hiệu c a i tứ ng ó s- n i.3. i thương hiệu i bốn ngV n s d ng công c nhãn nh n úp chu t vào tên c a o n th ng k.H p h i tho i Relabel xu t hi n:- Gõ l i vào ô Label ch Horizontal cầm cố mang lại ch k.- Nh n OK k t thúc.- Tên c a o n th ng k ư c t l i là Horizontal ã ư c núm i.4. T o chụ thích- Ch n công c nhãn.- Nh n với kéo chu t trên vùng Sketch, b n ã t o ra m t vùng hình ch nh t.- Th chu t Lúc r ng vùng hình ch nh t như mong muốn mu n.- Gõ ghi chú vào vùng ch nh t.5. S d ng công c ch n di chuy n và i u ch nh kích tlỗi c c a chú thích- Ch n công c ch n.- Nh n với kéo chu t t i m t vào 4 ô vuông màu sắc tr ng t i những góc c a hình ch nh t thế i kích cc a ghi chú.- Nh n chu t vào gi a l i ghi chú và di chu t di chuy n l i ghi chú t i v trí hy vọng mu n.6. nh d ng l i nhãn- Ch n 3 o n th ng.- Ch n nh d ng phông ch , ki u dáng vẻ, kích thỏng c (Text Font, Text Style, Size) t th c ơn Display.7. S a ch a crúc thích- Ch n công c nhãn.- Nh n chu t vào vùng tiêu . V i nhỏ tr nh p nháy, b n gồm th xoá, ch nh s a l i l i ghi chú.8. Hi n th s o lâu năm o n th ng- L a ch n m t o n th ng (chú ý: ko ch n nhị i m u mút)- Th c hi n l nh Length trong th c ơn Measure.-S o nhiều năm c a o n th ng xu t hi n trên góc trái màn hình, gồm th di chuy n giá bán tr s o này v i côngc ch n.9. Tgiỏi i lâu năm c a o n th ng và quan tiền tiếp giáp giá tr s o nhiều năm c a o n th ng này- Ch n công c ch n. i kích thỏng c o n th ng này.- Kéo m t i m u mút c a o n th ng Horizontal thayNh n xét r ng s o bỏ ra u lâu năm o n th ng s nạm i theo.1.3.4. Bài 4: S o, tính tân oán, với vùng trong a giácTrong bài này, b n s ư c h c biện pháp s d ng các l nh vào th c ơn Measure và cách tính toán các giátr loại gián ti p, b n cũng ư c h c biện pháp xây d ng vùng trong a giác. ng t nhãn cho những i m, ư ng th ng1. Thi t l p ch t- Ch n l nh Preferences t th c ơn Display. Xu t hi n màn hình:- Kích chu t ch n Point và Straight Objects vào khung Autoshow Labels.- Nh n OK.Sau bư c này, m i lúc m t i m giỏi m t o n th ng ư c t o m i, GeoSpd s t ng t thương hiệu cho những i tứ ng này. ng t tên mang đến i tứ ng, hãy thao tác ngư c l i nh n b d u ch n trongN u không mu n t ch tsize Autoshow Labels.2. D ng m t ư ng th ng i qua m t i m và tuy nhiên tuy nhiên v i m t ư ng th ng mang đến trư c- Nh n chu t vào công c tlỗi c k bên trên tkhô nóng công c b ng công c tlỗi c k xu t hi n.- Kéo chu t ch n công c ư ng th ng.- T o m t ư ng th ng n m ngang (nh n phím Shift ng th i Khi v ư ng th ng).- V m t i m giải pháp ư ng th ng kho ng vài centimet.- Ch n i m với ư ng th ng v a t o b ng công c ch n.- Th c hi n l nh Parallel Line t th c ơn ConstructXu t hi n ư ng th ng i qua i m ã mang lại và song tuy vậy v i ư ng th ng ã cho.3. Tính di n tích hình tam giác b ng l nh Calculate- T o m t tam giác.-o nhiều năm các c nh c a tam giác.- Ch n i m A cùng c nh BC.- Th c hi n l nh Distance t th c ơn Mesure. Xu t hi n l n kho ng giải pháp t i m A t i o n t h ngBC.- Ch n giá bán tr s o c nh BC với giá chỉ tr kho ng cách t A t i c nh BC b ng công c ch n.- Nh n knghiền chu t, ho c th c hi n l nh Calculate t th c ơn Measure. H p Calculate xu t hi n:H p h i tho i Calculate có ch c năng nhỏng m t đưa ra c máy vi tính i n t , b n gồm th s d ng t h c hi nnhững phxay tính.Th c hi n phnghiền tính di n tích tam giác v i công th c sau:ViDistance A lớn m: kho ng bí quyết t i m A t i c nh BC.m: l n c nh BC.Crúc ý: Có th s d ng nh ng giá chỉ tr những s o ã ư c l a ch n vào h p Values trên b ng Calculator.4. D ng vùng vào a giác- Ch n những nh c a tam giác (ko ch n những c nh)- Th c hi n l nh Polygon Interior t th c ơn Construct.Vùng vào tam giác xu t hi n v i m u xám.5. Tính di n tích- Ch n vùng vào a giác b ng công c ch n.- Th c hi n l nh Area t th c ơn Measure.- So sánh k t qu này v i k t qu di n tích tam giác ư c tính trên.- Di chuy n những nh tam giác, quan lại giáp các s o.1.3.5. Bài 5: o ư ng tròn, góc, cung ư ng tròn1. V- Ch n công c com page authority bên trên thanh công c , ho c nh n phím F6.- Di chu t ra vùnd sketch. V m t ư ng tròn, i m nh n chu t là vai trung phong ư ng tròn, i m th chu t xác nh nửa đường kính ư ng tròn.- Ch n công c i m, v thêm hai i m trên ư ng tròn.2. o chu vi với bán kính ư ng tròn- Ch n ư ng tròn.- Th c hi n l nh Circumference bên trên th c ơn Measure o chu vi c a ư ng tròn.- Th c hi n l nh Radius bên trên th c ơn Measure o bán kính ư ng tròn.- Ch n nhị k t qu bên trên r i th c hi n l nh Calculate t th c ơn Measure.- Th c hi n phnghiền tính sau: i nửa đường kính ư ng tròn. Nh n xét k t qu tính toán thù ư c.- Kéo i m B thay3. D ng cung tròn, o góc c a cung với i lâu năm c a cung- Ch n l n lư t 3 i m A, B, C. Ba i m này s t o bắt buộc m t cung.- Th c hi n l nh Arc on Circle t th c ơn Construct.- Cung trên ư ng tròn xu t hi n.- Th c hi n l nh Display→ Line Style → Thick, cung tròn s m lên.- V n ch n cung tròn, th c hi n l nh Arc Length và Arc Angle trên th c ơn Measure o dàicung tròn và o góc c a cung tròn.- Di chuy n các i m B ho c C, quan lại liền kề các s o.4. D ng hình qu t- Ch n cung tròn.- Th c hi n l nh Arc Sector Interior bên trên th c ơn Measure. Hình qu t xu t hi n trong ư ng tròn.- Ch n hình qu t.- Th c hi n l nh Area trên th c ơn Measure, di n tích hình qu t xu t hi n.1.3.6. Bài 6: B ng và nút ít l nh1. D ng hình bình hành- D ng m t o n th ng AB.- D ng m t i m C quanh đó o n th ng AB.- Ch n i m và o n th ng AB. Th c hi n l nh Parallel Line t th c ơn Construct. M t ư ng th ng iqua i m C mang lại trư c với tuy nhiên tuy nhiên v i o n th ng AB cho trư c xu t hi n.- N i i m A và C thành m t o n th ng.- Ch n i m B cùng o n AC. Th c hi n l nh Parallel Line t th c ơn Construct. ư ng th ng i qua i m B và song tuy vậy v i c nh AC xu t hi n.- T o m t i m D gi a nhì ư ng giao nhau.- Ch n hai ư ng th ng CD cùng DB.- Th c hi n l nh Hide Lines vào th c ơn Display n nhị ư ng th ng trên.- N i nhì i m C và D, nhị i m D và B thành o n th ng.B n ã d ng ư c m t hình bình hành ABCD. Di chuy n các nh A, B ho c C, nh n xét t giác ABCDluôn là m t hình bình hành.2. o những góc c a hình bình hành- Ch n 3 nh c a hình bình hành.- Th c hi n l nh Angle trong th c ơn Measure. S o c a góc ã ch n xu t hi n.- Tương t o 3 góc còn l i.3. T o b ng- Kích chu t ng th i nh n phím Shift ch n giá tr s o những góc.- Th c hi n l nh Tabulate trong th c ơn Measure.GeoSpd ghi m i giá chỉ tr s o những góc vào m t c t vào b ng.- Di chuy n những nh c a hình bình hành, giá bán tr s o các góc cố kỉnh i. Nh n xét r ng giá tr góc trongb ng không vắt i theo.- Ch n công c ch n, kích chu t ch n b ng.- Th c hi n l nh Add Entry t th c ơn Measure, ho c nh n phím t t Ctrl + E, ho c nh n úp chu t vàob ng.M t c t giá tr m i ã ư c ưa cấp dưỡng b ng.- Ch n b ng và th c hi n l nh Flip Direction t th c ơn Measure.B ng ư c quay: c t → hàng, hàng→ c t.- Kích ch n công c nhãn bên trên th c ơn công c .- Kích úp chu t vào nhãn Angle(CAB) trong b ng.H p h i tho i Relabel xu t hi n:- S a l i Angle(CAB) thành Goc(A) vào h p label.- Th c hi n tương t i v i những góc còn l i.4. T o nút l nh- Kích ch n b ng v a t o b ng công c ch n- Ch n Hide/ Show vào th c ơn Edit/kích hoạt Button.Xu t hi n nhị nút ít l nh: Hide và Show- Kích úp chu t vào Hide, b ng ư c n i.- Kích úp chu t vào Show, b ng ư c hi n th .1.3.7. Bài 7: Gi i thi u v ScriptScript là m t cách thức ghi l i những ho t ng trên c a s sketch với được cho phép thi hành l i những ho t ng ó.1. T o script- Trư c tiên b n đề nghị t t m i ch hi n th nhãn t ng b ng biện pháp th c hi n l nh Display/ Preferencescùng b m i d u ch n vào khung Autoshow Labels for.- Th c hi n l nh New Script t th c ơn File. Màn hình Script xu t hi n: i kích tlỗi c các c a s sao cho bao gồm th nhìn ư c c nhị c a s- Tgiỏi script với sketch.2. Ghi l i m t script t o tam giác- Kích ch n nút REC trong c a s script- V m t tam giác- T o những trung i m cho những c nh tam giác sau ó nh n ch n 3 trung i m c a tam giác.- Kích nút STOPhường trên c a s Script3. Thi hành Script- Ch n 3 i m trung i m.- Kích nút Play bên trên Script. nh là trung i m c a tam giác cũ, với các trung i m c a các c nhM t tam giác m i xu t hi n, v i cáctam giác m i cũng ang ư c ch n- Ti p t c kích ch n nút Play.1.3.8. Bài 8: Phép bi n iBài này s gi i thi u phương pháp s d ng th c ơn Transsize i tư ng. t nh ti n, xoay, giãn nở m t1. T o tâm i m- D ng m t i m, ch n i m b ng công c ch n.- Th c hi n l nh Mark Center t th c ơn Transform. i m ư c ch n s làm cho tâm i m:2. D ng tam giác- D ng m t tam giác g n i m ã đến.3. Co giãn i bốn ngS d ng l nh Dilate- Ch n t t c biện pháp c nh cùng các nh c a tam giác- Th c hi n l nh Dilate t th c ơn Transkhung. Màn hình Dilate xu t hi n:- Gõ 1 vào ô phía trên (New), gõ 2 vào ô phía dư i (Old).M t hình tam giác m i xu t hi n gồm kích thỏng c b ng ½ hình tam giác ã mang lại xu t hi n.4.T o m t i tư ng ph n chi u qua m t ư ng th ng- D ng m t o n th ng n m ngoại trừ tam giác ã d ng.- Ch n o n th ng.- Th c hi n l nh Mark Mirror t th c ơn Transform (t o tr c i x ng)- Ch n t t những c nh c a tam giác (để ý ko ch n nh)- Th c hi n l nh Reflect t th c ơn Transkhung.Chụ ý: Ch gồm những c nh c a tam giác ư c ph n đưa ra u qua ư ng th ng.1.3.9. Bài 9: To với pmùi hương trình th , và l p phương trình.Bài 9 mang đến b n bi t biện pháp o lớn các i m, v1. o t o các nh tam giác- D ng m t tam giác.- Ch n các nh c a tam giác.- Th c hi n l nh Coordinates t th c ơn Measure.To c a những i m với h tr c to lớn xu t hi n.Crúc ý: núm i l n c a t r c to , kéo di chuy n i m (1, 0) bên trên tr c khổng lồ .2. Tính vừa đủ các to- Ch n 3 to lớn ã tính.- Th c hi n l nh Calculate t th c ơnMeansure.- Tính giá bán tr c a i m vừa phải (hoành làvừa phải c a hoành 3 i m, tung làmức độ vừa phải tung c a 3 i m).3. V i m t nhị giá bán tr ã cho- Ch n nhị giá chỉ tr trung bình v a tính ư c.- Th c hi n l nh Plot (x,y) t th c ơn Graph.M t i m m i xu t hi n gi a tam giác.4. Xây d ng phương trình ư ng th ng- D ng trung i m D mang đến c nh AC.- N i 2 i m B với D b ng công c ư ng th ng.Nh n xét r ng ư ng th ng BD luôn i qua i m t i chổ chính giữa tam giác.- Ch n ư ng th ng BD.- Th c hi n l nh Equation t th c ơn Measure.Phương thơm trình c a ư ng th ng xu t hi n:1.3.10. Bài 10: nh ngTrong bài này b n s h c ư c biện pháp t o m t nh ng.1. T o m t o n th ng gồm m t u mút di chuy n xung quanh m t ư ng tròn- D ng m t ư ng tròn.- D ng m t o n th ng có m t u mút n m bên trên ư ng tròn ã d ng.- Ch n ư ng tròn cùng u mút c a ư ng th ng n m bên trên ư ng tròn.