Tề Thiên Đại Thánh Hoa Thần Vũ

Lắng Đọng Tâm Hồnat13.9.18năm 2016,Chuyến Đi,Cổ Trang,Giai Điệu Cuộc Sống,Hào Sảng,Hoa Thần Vũ Hua Chen Yu,Thiền Phật,Tình Huynh Đệ,
*

Tề Thiên Đại Thánh - Hoa Thần Vũ五百年向东吹的风Wǔ bǎi nián xiàng dōng chuī de fēngThe wind blows eastwards for five sầu hundred years500 năm lịch sử cuốn theo gió thổi về Đông带走故事什么内容Dài zǒu gù shì shén me nèi róngTake away something in the storyMang theo bao giai thoại lưu lại truyền từ ngàn đời nay水帘洞里沉睡的梦Shuǐ lián chiếc lǐ chén bát shuì de mèngSleeping dream in the Water Curtain CaveThủy Liêm Động chôn vùi sâu vào cơn mộng si才没有什么盖世英雄Cái méi yǒu shén me gài shì yīng xióngNo anh hùng in the worldVậy mới lãng gạt bỏ vị anh hùng cái thế那天宫 穿越九霄时空Nèi tiān gōng chuān yuè cổ jiǔ xiāo shí kōngThat heavenly palace, across the furthest skyKìa Thiên Cung đó, vượt xuyên thẳng qua chín tầng mây thiên không等谁来天摇地动Děng shéi lái tiān yáo dì dòngWaiting for someone to lớn shake up heaven & earthĐợi người đến lay chuyển cả đất trời深海里的针把风暴掏空Shēn hǎi lǐ de zhēn bǎ fēng bào tāo kōngThe needle in the deep ocean hollows out the stormĐoạt lấy Định Hải Thần Châm vùi dưới biển cả sâu thẳm一个转身山河裂开Yī gnai lưng zhuǎn shēn shān hé litrằn kāiWith one turn the mountains break and the waters churnMột cú chuyển phiên người lở sông rạn núi石缝飞出孤独的天才Shí fèng fēi chū gū dú de tiān cáiLonely genius that was born from a stoneGiữa khe núi rạn nứt phi ra một vị độc cô thánh nhân没有骄纵的心性Méi yǒu jiāo zòng de xīn xìngNo arrogant mindTâm tính nào có kiêu ngạo畏惧的表情Wèi jù de biǎo qíngNo fearful expressionHào khí ngút ngàn khiến người ghê sợ打破虚伪的重霾Dǎpò xū wèi de zhòng máiBreaking the heavy fog of hypocrisyPhá rã bầu không giả tạo sẽ bao trùm客官 请看我大闹天宫的戏Kè guān qǐng kàn wǒ dà như thế nào tiān gōng de xìCustomer, please watch me cause havoc in HeavenCác vị hãy coi ta đại náo cả thiên cung你听锣鼓惊天起Nǐ tīng luó gǔ jīng tiān qǐListen that’s the sound of the battle drums awakeningNgươi có nghe thấy tiếng trống trận dồn dập vang cả đất trời金甲有圣衣Jīn jiǎ yǒu shèng yīGold armour has a holy garmentKim bào và thánh y我是齐天大圣 大圣 大圣Wǒ shì qí tiān dà shèng dà shèng dà shèngI am the Great Sage Equal to lớn Heaven, Great Sage, Great SageTa là Tề Thiên Đại Thánh , đại thánh ,đại thánh我是齐天大圣 大圣 大圣Wǒ shì qí tiān dà shèng dà shèng dà shèngI am the Great Sage Equal lớn Heaven Great Sage, Great SageTa là Tề Thiên Đại Thánh, Đại Thánh, Đại Thánh礼貌合掌Lǐ mào hé zhǎngClasp hands politelyChấp tay hành lễ下一秒的力量叫做天下无双Xià yī miǎo de lì liàng jiào zuò tiān xià wú shuāngThe power emitted in the next second is matchlessChỉ sau một giây , ngươi sẽ biết thế nào gọi là nguồn sức mạnh vô địch thiên hạ眼睛擦亮Yǎn jīng cā liàngKeep your eyes openMà mở rộng tầm mắt金箍棒不懂什么是以柔克刚Jīn gū bàng bù dǒng shén me shì yǐ róu kè cổ gāngThe Golden Cudgel doesn’t know what is overcoming firmness with gentlenessVòng Klặng Cô nào biết gì lấy nhu khắc cương cứng cơ chứ谁不曾爱上自由Shéi bù céng ài ssản phẩm zì yóuWho has never loved freedom beforeMấy ai không từng khao khát sự tự do谁不曾独上高楼Shéi bù céng dú smặt hàng gāo lóuWho hasn"t climb lớn the top by themselves beforeMấy ai không từng bước chân lẻ loi lên phía trên lầu cao谁不曾为梦放手Shéi bù céng wèi mèng fàng shǒuWho hasn"t let go to chase their dreams beforeMấy ai chưa từng từ bỏ giấc mộng say đắm谁不曾孤单行走Shéi bù céng gū dān xíng zǒuWho hasn"t walked a lonely path beforeMấy ai chưa từng đơn hành bôn tẩu勇敢大闹天宫Yǒng gǎn dà nào tiān gōngBravely defy the HeavensCó gan đại náo cả Thiên Cung就怕你宁愿流泪Jiù pà nǐ nìng yuàn liú lèiMore afraid that you’d rather shed tearsChỉ sợ người thà nguyện rơi lệ望天却不昂首向前Wàng tiān què bù áng shǒu xiàng qiánLooking at the sky instead of raising your head and striving forwardNgước lên trời cao , chứ chẳng dám nhìn về phía trước tầm mắt月光下的爱恨情仇Yutrằn guāng xià de ài hèn qíng chóuThe love và hate in the moonlightDưới ánh trăng , yêu hận đều sáng tỏ随茫茫浪涛前尘悠悠Suí máng máng buôn bản tāo qián chén bát yōu yōuSee no future in these endless wavesMọi nỗi niềm vỡ chảy theo bọt sóng trào dâng紧箍寸寸痛的是心不是头Jǐn gū cùn cùn tòng de shì xīn bù shì tóuThe magic circlet isn"t causing pain lớn the head but lớn the heartKyên cang xiết đầu ,tuy nhiên chỗ đau nhói lại là bé tim南风吹来 你为何泪流Nán fēng chuī lái nǐ wèi hé lèi liúSouth wind is blowing, why are you cryingGió nam giới cuồn cuộn thổi, lệ nhòa hoen ngươi cay百年Bǎi niánA hundred yearsTrăm năm trong cõi nhân sinh汹涌沉默的烟火熏出伤口Xiōng yǒng chén bát mò de yān huǒ xūn chū shāng kǒuThe rough and silent fireworks create wounds with the smokeBinc đao khói lửa cuộn trào, hằn sâu se sát vết tmùi hương lòng ai解毒的只有一口泛酸的桂花酒Jiě dú de zhǐ yǒu yī kǒu fàn suān de guì huā jiǔThe only antidote is a sip of the bitter osmanthus wineNhấp một ngụm quế hoa tửu cay nồng giải khoây潦草收工Lǎo cǎo shōu gōngFinishing up the work hastilyĐắn đo vài nét nghệch ngoạc vừa xong有些苦衷没人能懂Yǒu xiē kǔzhōng méi rón rén néng dǒngThere are some troubles no one else will understandNỗi khổ vào lòng ta mấy ai thấu hiểu原来英雄也头痛Yuán lái yīng xióng yě tóu tòngEven heroes have headachesHóa ra đấng anh hùng cũng nhọc lòng phiền não欠白晶晶的笑容 染红的夜空Qiàn bái jīng jīng de xiào róng rǎn đợi de yè kōngThe smile I owed Bai Jingjing dye the night sky redNụ cười tươi sáng nhuộm đỏ cả bầu trời化作心底入梦的彩虹Huà zuò xīn dǐ rù mèng de cǎi hóngTurning it to lớn a rainbow in my dreamsHóa tạo buộc phải áng cầu vồng dệt lên mối tơ lòng nhập mộng悟空Wu KongNgộ Không前途伟大却不做野心家Qián tú wěi dà qutrần bù zuò yě xīn jiāThe future is promising but he is not a greedy personTiền đồ xán lạn nhưng lại không có dã trọng điểm khiến dựng几句谎话Jǐ jù huǎng huàA few liesVài lời hoang đường算谁的天下Suàn shéi de tiān xiàWho owns the worldÔm mộng bá chủ thiên hạ去他的真假Qù tā de zhēn jiǎBe damned with all the real or fakeĐâu đâu cũng thật giả khôn lường我睡醒走天涯Wǒ shuì xǐng zǒu tiān yáOnce I’m awake I"ll wander till the end of the earthTa chợt mộng tỉnh dạt dẹo khắp chốn我是齐天大圣 大圣 大圣Wǒ shì qí tiān dà shèng dà shèng dà shèngI am the Great Sage Equal to Heaven, Great Sage, Great SageTa là Tề Thiên đại thánh , đại thánh.....我是齐天大圣 大圣 大圣Wǒ shì qí tiān dà shèng dà shèng dà shèngI am the Great Sage Equal khổng lồ Heaven, Great Sage, Great Sage礼貌合掌Lǐ mào hé zhǎngClasp hands politely下一秒的力量叫做天下无双Xià yī miǎo de lì liàng jiào zuò tiān xià wú shuāngThe power emitted in the next second is matchless眼睛擦亮Yǎn jīng cā liàngKeep your eyes open金箍棒不懂什么是以柔克刚Jīn gū bàng bù dǒng shén me shì yǐ róu knai lưng gāngThe Golden Cudgel doesn’t know what is overcoming firmness with gentleness谁不曾爱上自由Shéi bù céng ài shàng zì yóuWho has never loved freedom before谁不曾独上高楼Shéi bù céng dú shàng gāo lóuWho hasn"t climb lớn the top by themselves before谁不曾为梦放手Shéi bù céng wèi mèng fàng shǒuWho hasn"t let go to chase their dreams before谁不曾孤单行走Shéi bù céng gū dān xíng zǒuWho hasn"t walked a lonely path before勇敢大闹天宫Yǒng gǎn dà nào tiān gōngBravely defy the Heavens就怕你宁愿流泪Jiù pà nǐ nìng yuàn liú lèiMore afraid that you’d rather shed tears望天却不昂首向前Wàng tiān qutrần bù áng shǒu xiàng qiánLooking at the sky instead of raising your head & striving forward跟我一起放纵 HeyGēn wǒ yī qǐ fàng zòng HeyIndulge with me, Hey放纵 heyFàng zòng heyIndulge heyPhóng khoáng放纵 heyFàng zòng heyIndulge heyPhóng khoáng跟我一起放纵 heyGēn wǒ yī qǐ fàng zòng heyIndulge with me, HeySống buông lơi cùng ta放纵 heyFàng zòng heyIndulge heyPhóng khoáng放纵 heyFàng zòng heyIndulge heyPhóng khoáng跟我一起放纵 heyGēn wǒ yī qǐ fàng zòng heyIndulge with me, HeySống buông lơi cùng ta放纵 heyFàng zòng heyIndulge hey放纵 heyFàng zòng heyIndulge hey跟我一起放纵 heyGēn wǒ yī qǐ fàng zòng heyIndulge with me, Hey放纵 heyFàng zòng heyIndulge hey放纵 heyFàng zòng heyIndulge hey月光下的爱恨情仇Yutrằn guāng xià de ài kém qíng chóuThe love and hate in the moonlight随茫茫浪涛前尘悠悠Suí máng máng xóm tāo qián bát yōu yōuSee no future in these endless waves紧箍寸寸痛的是心不是头Jǐn gū cùn cùn tòng de shì xīn bù shì tóuThe magic circlet isn"t causing pain khổng lồ the head but khổng lồ the heart南风吹来 你为何泪流Nán fēng chuī lái nǐ wèi hé lèi liúSouth wind is blowing, why are you crying百年Bǎi niánA hundred years汹涌沉默的烟火熏出伤口Xiōng yǒng chén bát mò de yān huǒ xūn chū shāng kǒuThe rough and silent fireworks create wounds with the smoke解毒的只有一口泛酸的桂花酒Jiě dú de zhǐ yǒu yī kǒu fàn suān de guì huā jiǔThe only antidote is a sip of the bitter osmanthus wine潦草收工Lǎo cǎo shōu gōngFinishing up the work hastily有些苦衷没人能懂Yǒu xiē kǔ zhōng méi rén néng dǒngThere are some troubles no one else will understand原来英雄也头痛Yuán lái yīng xióng yě tóu tòngEven heroes have headaches欠白晶晶的笑容 染红的夜空Qiàn bái jīng jīng de xiào róng rǎn ngóng de ytrằn kōngThe smile I owed Bai Jingjing dye the night sky red化作心底入梦的彩虹Huà zuò xīn dǐ rù mèng de cǎi hóngTurning it to lớn a rainbow in my dreams悟空Wu KongNgộ Không前途伟大却不做野心家Qián tú wěi dà qutrằn bù zuò yě xīn jiāThe future is promising but he is not a greedy person几句谎话Jǐ jù huǎng huàA few lies算谁的天下Suàn shéi de tiān xiàWho owns the world去他的真假Qù tā de zhēn jiǎBe damned with all the real or fake我睡醒走天涯Wǒ shuì xǐng zǒu tiān yáOnce I’m awake I"ll wander till the over of the earth填词:十禾 Đặt lời: Thập Hòa谱曲:华晨宇,许镜清 Phổ nhạc: Hoa Thần Vũ, Hứa Cảnh Thanh越语:海角天涯 Dịch bởi: Chân Trời Góc BểNhạc Hoa Lời Việt: Truyền Nhân Quan Nhị Ca - Lâm Chấn KhangHạo Nam tôi sở hữu loại tiết Quan Nhị CaSống là nên hóa học, hóa học anh emSống đừng khi nào cư xử với tôi bằng đao bằng sắtMà hãy đối xử bằng hóa học sống nghĩa tìnhđa phần fan bảo Hạo Nam tôiKhó ngay sát tuy vậy bạn ơi thực chất chúng ta chưa đụng mang lại tyên ổn tôiNếu sẽ va được thìChắc các bạn sẽ yêu thương cùng hoàn toàn có thể phảiGây nghiện tại với chất sống của tớ đấyTôi sinh sống chẳng nịnh nọt rộng thuaKhông bao giờ xuyên tạcChỉ muốn đời sẽ mãi bình yênChính nghĩa trong ta các bạn tin tôi tin hạ gục phần nhiều thương hiệu hung tànXin giã từ lũ yêu maChính nghĩa thiết yếu sinh hoạt trong ta..

Bạn đang xem: Tề thiên đại thánh hoa thần vũ

trong ta.. vào ta.. hàChính nghĩa bao gồm sinh sống vào ta.. trong ta.. vào ta..

Xem thêm: Xem Phim Khuynh Thế Hoàng Phi Tập 1 Vietsub, Xem Phim Khuynh Thế Hoàng Phi

hàNhìn về ơi xa xa phía sau phía đằng sau sinh hoạt sau mọi ngọn gàng núiÁnh hào quang tê gồm buộc phải Quan Nhị CaHãy như Quan Nhị Ca sống đúng chất không thể điêu ngoaHạo Nam xin Quan Nhị Ca hãy chứng giám bé là Hạo NamĐời Hạo Nam chẳng với thân xácChữ chung tình giữ lại trong tâmMột mai có trsinh sống về vị trí cát lớp bụi nguyện xin bình thường mồ anh emDẫu ko thuộc phụ vương cùng bà mẹ hình thành mà lại bọn họ tan tầm thường loại ngày tiết nóngHỡi số đông bạn bè mang chiếc huyết Quan Nhị Ca bên nhau siết chặt tay lạiGiành lại chân lý với lẽ phảiCùng nhau giúp fan cứu vãn ngườiDẫu là bao nhiều thằng ghét ganh vẫn ko lùi bướcTiêu diệt đa số bầy yêu tinhChẳng bắt buộc là anh hùng vào sách sửTôi chỉ cần người canh phòng lương tâmLương vai trung phong cong vẫn tất cả tôi bẻ thẳngKhông khi nào e ngại tác hại diệt hại mang đến nhân gianQuan Nhỉ Nhị Ca nhỏ xin fan hội chứng giám đến Hạo Nam conMãi một lòng công đức sống trực tiếp lương trọng tâm ko lừa thầy làm phản bạnChính nghĩa bao gồm ở vào ta.. vào ta.. trong ta.. ( hà )Chính nghĩa thiết yếu làm việc trong ta.. vào ta.. trong ta.. ( hà )Nhìn về ơi xa xa phía sau phía đằng sau ngơi nghỉ sau đầy đủ ngọn núiÁnh hào quang cơ tất cả cần Quan Nhị CaHãgiống hệt như Quan Nhị Ca – sống đúng chất không còn điêu ngoaHạo Nam xin Quan Nhị Ca hãy chứng giám con là Hạo NamĐời Hạo Nam chẳng với thân xácChữ trung thành giữ lại vào tâmMột mai gồm trở về nơi cát lớp bụi nguyện xin chung mồ anh emNào bạn bè thuộc xung phong ( hự ) … xung phong ( hự )… xung phong ( hự )Nào bạn bè cùng xung phong ( hự ) … xung phong ( hự )… xung phong ( hự )Nào anh em cùng xung phong ( hự ) … xung phong ( hự )… xung phong ( hự )Nào anh em cùng xung phong ( hự ) … xung phong ( hự )… xung phong.Dẫu không thuộc phụ thân cùng người mẹ xuất hiện dẫu vậy chúng ta chảy tầm thường cái huyết nóngHỡi các bạn bè mang chiếc huyết Quan Nhị Ca cùng mọi người trong nhà siết chặt tay lạiGiành lại chân lý và lẽ phảiCùng nhau giúp fan cứu ngườiDẫu là bao các thằng ghét ganh vẫn không lùi bướcTiêu diệt các lũ yêu thương tinhChẳng phải là anh hùng trong sách sửTôi chỉ cần bạn canh giữ lương tâmLương trung khu cong vẫn có tôi bẻ thẳngKhông lúc nào lo lắng mối đe dọa diệt sợ mang đến nhân gianQuan Nhỉ Nhị Ca bé xin tín đồ bệnh giám cho Hạo Nam conMãi một lòng công đức sống thẳng lương vai trung phong không lừa thầy làm phản bạn