Hướng dẫn giải chi tiết bài tập sgk hóa học lớp 9

Hóa 9 - Hoá học tập 9 - Giải Hóa 9

Giải sách bài tập chất hóa học 9 | Giải SBT chất hóa học 9 | Giải bài bác tập Sách bài tập hóa học 9. Ngoài các bài biên soạn văn lớp 9 ngắn nhất, soạn bài xích lớp 9, pigeonholebooks.com còn hỗ trợ các tư liệu Hoá 9 khác ví như giải hóa 9 sgk cùng sách bài bác tập, vở bài bác tập, bài xích tập hóa 9 trắc nghiệm và tự luận để các bạn tham khảo.
Chương 1: các loại hợp chất vô cơ bài bác 1: đặc thù hóa học của oxit.

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải chi tiết bài tập sgk hóa học lớp 9

Khái quát về sự phân loại oxitHóa học tập 9 bài bác 1: đặc thù hóa học của oxit. Khái quát về sự phân các loại oxitGiải Hóa 9 bài xích 1: đặc thù hóa học tập của oxit bài xích 2: một vài oxit quan tiền trọngHóa học 9 bài bác 2: một số oxit quan liêu trọngGiải bài xích tập Hóa 9 bài xích 2: một trong những oxit quan liêu trọngBài giảng chất hóa học 9 bài xích 2: một trong những oxit quan liêu trọngGiải bài tập trang 11 SGK Hóa lớp 9: một số trong những oxit đặc biệt quan trọng (tiếp) bài 3: đặc thù hóa học tập của axitHóa học tập 9 bài bác 3: đặc thù hóa học tập của axitTính hóa chất của axit dễ dàng nhớ nhấtGiải bài bác tập trang 14 SGK Hóa lớp 9: tính chất hóa học tập của axitBài tập trắc nghiệm tính chất hóa học của axit bài bác 4: một số axit quan liêu trọngHóa học 9 bài 4: một số axit quan trọngGiải bài tập Hóa 9 bài bác 4: một trong những axit quan trọngGiải bài tập SGK hóa học lớp 9 bài xích 6: Thực hành: tính chất hóa học tập của oxit và axit bài bác 5: Luyện tập: đặc điểm hóa học tập của oxit với axitHóa học tập 9 bài 5: Luyện tập đặc thù hóa học oxit cùng axitGiải Hóa 9 bài xích 5: Luyện tập tính chất hóa học của oxit cùng axit bài xích 6: Thực hành: đặc thù hóa học tập của oxit và axitHóa học 9 bài 6 Thực hành: đặc thù hóa học của oxit và axitGiải Hóa 9 bài bác 6: Thực hành đặc điểm hóa học của oxit cùng axitBản tường trình chất hóa học 9 bài xích 6 bài 7: đặc điểm hóa học tập của bazơHóa học 9 bài xích 7: đặc điểm hóa học tập của bazơGiải Hóa 9 bài bác 7: đặc thù hóa học của Bazơ bài xích 8: một vài bazơ quan liêu trọngHóa học tập 9 bài 8: một vài bazơ quan liêu trọngGiải Hóa 9 bài 8: một số trong những Bazơ đặc biệt quan trọng (Tiết 1)Giải Hóa 9 bài xích 8: một vài Bazơ quan trọng (tiếp theo)Bài tập hóa 9 bài 8: một số bazơ đặc biệt quan trọng Bài 9: tính chất hóa học của muốiHóa học tập 9 bài xích 9: đặc thù hóa học tập của muốiGiải Hóa 9 bài bác 9: đặc điểm hóa học tập của muốiBài tập hóa 9 bài xích 9: tính chất hóa học của muối bài xích 10: một trong những muối quan trọngHóa học 9 bài bác 10: một số muối quan tiền trọngGiải Hóa 9 bài bác 10: một trong những muối quan lại trọngBài tập Hóa 9 bài bác 10: một số trong những muối quan trọng đặc biệt Bài 11: Phân bón hóa họcHóa học 9 bài 11: Phân bón hóa họcGiải Hóa 9 bài bác 11: Phân bón hóa họcBài tập Hóa 9 bài bác 11: Phân bón hóa học bài xích 12: quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơHóa học tập 9 bài xích 12: mối quan hệ giữa những hợp chất vô cơBảng hệ thống hóa các loại hợp hóa học vô cơGiải Hóa 9 bài 12: quan hệ giữa các loại hóa học vô cơ bài xích 13: luyện tập chương 1: những loại hợp chất vô cơGiải Hóa 9 bài bác 13: luyện tập chương 1 các hợp chất vô cơ bài bác 14: Thực hành: tính chất hóa học của bazơ với muốiHóa học tập 9 bài bác 14: Thực hành tính chất hóa học của bazơ và muốiGiải Hóa 9 bài xích 14: Thực hành tính chất hóa học của bazơ cùng muốiThực hành đặc điểm hóa học của bazơ và muốiBản tường trình hóa học 9 bài 14 Chương 2: kim loại Bài 15: đặc điểm vật lí của kim loạiHóa học 9 bài 15: tính chất vật lí của kim loạiGiải Hóa 9 bài bác 15: tính chất vật lý của kim loạiBài tập Hóa 9 bài bác 15: đặc điểm vật lí của kim loại Bài 16: đặc thù hóa học tập của kim loạiHóa học 9 bài bác 16: đặc điểm hóa học tập của kim loạiGiải Hóa 9 bài 16: đặc điểm hóa học tập của kim loại Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loạiHóa học 9 bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loạiGiải Hóa 9 bài 17: Dãy vận động hóa học của sắt kẽm kim loại Bài 18: NhômHóa học 9 bài bác 18: NhômGiải Hóa 9 bài bác 18: Nhôm bài bác 19: SắtHóa học 9 bài xích 19: SắtGiải Hóa 9 bài 19: Sắt bài 20: hợp kim sắt: Gang, thépHóa học tập 9 bài 20: kim loại tổng hợp sắt Gang, thépGiải Hóa 9 bài xích 20: hợp kim sắt: Gang, thép bài 21: Sự ăn uống mòn sắt kẽm kim loại và đảm bảo an toàn kim loại không xẩy ra ăn mònHóa học 9 bài xích 21: Sự ăn uống mòn sắt kẽm kim loại và bảo đảm kim loại không bị ăn mònGiải Hóa 9 bài bác 21: Sự nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại và đảm bảo an toàn kim loại không biến thành ăn mòn bài xích 22: luyện tập chương 2: Kim loạiHóa học 9 bài 22: luyện tập chương 2 Kim loạiGiải bài tập Hóa 9 bài xích 22 SGK: rèn luyện Chương 2 Kim loạiBài tập hóa học lớp 9 - kim loại Bài 23: Thực hành: đặc điểm hóa học của nhôm và sắtHóa 9 bài bác 23: Thực hành đặc thù hóa học của nhôm cùng sắtBản tường trình hóa học 9 bài 23Giải Hóa 9 bài 23: Thực hành tính chất hóa học của nhôm và sắt bài 24: Ôn tập học tập kì 1Đề cương cứng ôn tập học kì 1 môn chất hóa học phần bài tập lớp 9Giải Hóa 9 bài xích 24: Ôn tập học kì 1 Chương 3: Phi kim.

Xem thêm:

Qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcHóa học 9 bài xích 25: đặc điểm của phi kimGiải Hóa 9 bài bác 25: đặc điểm của phi kimBài 25: đặc thù của phi kim bài bác 26: CloHóa học tập 9 bài xích 26: CloGiải Hóa 9 bài 26: Clo bài 27: CacbonHóa học tập 9 bài bác 27: CacbonGiải bài xích tập trang 84 SGK Hóa lớp 9: Cacbon bài xích 28: các oxit của cacbonHóa học tập 9 bài xích 28: các oxit của cacbonGiải Hóa 9 bài xích 28: các oxit của cacbon bài xích 29: Axit cacbonic và muối cacbonatHóa học 9 bài bác 29: Axit cacbonic với muối cacbonatGiải Hóa 9 bài xích 29: Axit cacbonic với muối cacbonat bài 30: Silic. Công nghiệp silicatHóa 9 bài xích 30: Silic Công nghiệp SilicatGiải Hóa 9 bài xích 30: Silic Công nghiệp silicat bài bác 31: qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcHóa 9 bài xích 31: sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcGiải Hóa 9 bài 31: qua quýt về bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá họcBảng tuần hoàn nguyên tố hóa học bài bác 32: luyện tập chương 3: Phi kim - qua loa về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcGiải Hóa 9 bài 32: rèn luyện chương 3: Phi kim - qua quýt về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học bài 33: Thực hành: tính chất hóa học tập của phi kim và hợp chất của chúngHóa 9 bài xích 33: Thực hành tính chất hóa học của phi kim và hợp hóa học của chúngGiải Hóa 9 bài xích 33: Thực hành đặc thù hóa học tập của phi kim cùng hợp chất của chúngBản tường trình hóa học 9 bài bác 33 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu bài xích 34: khái niệm về hợp hóa học hữu cơ cùng hóa học tập hữu cơHóa 9 bài bác 34: định nghĩa về hợp chất hữu cơ và hóa học tập hữu cơGiải Hóa 9 bài xích 34: quan niệm về hợp hóa học hữu cơ với hoá học hữu cơ bài 35: cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơHóa 9 bài 35: cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơGiải Hóa 9 bài bác 35: kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ bài xích 36: MetanHóa 9 bài xích 36: MetanGiải Hóa 9 bài bác 36: Metan bài bác 37: EtilenGiải bài bác tập Hóa 9 bài 37: Etilen bài 38: AxetilenGiải Hóa 9 bài xích 38: Axetilen bài xích 39: BenzenGiải Hóa 9 bài 39: Benzen bài bác 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiênGiải bài xích tập 129 SGK Hóa lớp 9: Dầu mỏ cùng khí thiên nhiênGiải Hóa 9 bài bác 40: Dầu mỏ cùng khí thiên nhiên Bài 41: Nhiên liệuGiải Hóa 9 bài bác 41: Nhiên liệu bài bác 42: luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon - Nhiên liệuGiải bài tập trang 133 SGK Hóa lớp 9: luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu bài xích 43: Thực hành: đặc thù của HiđrocacbonGiải Hóa 9 bài xích 43: Thực hành tính chất của Hiđrocacbon Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime bài xích 44: Rượu etylicGiải Hóa 9 bài xích 44: Rượu etylic bài bác 45: Axit axeticGiải Hóa 9 bài xích 45: Axit axetic bài xích 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic cùng axit axeticGiải bài xích tập trang 144 SGK Hóa lớp 9: Mối tương tác giữa etilen, rượu etylic cùng axit axeticGiải Hóa 9 bài 46: Mối contact giữa etilen, rượu etylic với axit axetic bài xích 47: chất béoGiải Hóa 9 bài 47: chất béo bài xích 49: thực hành - đặc điểm của rượu cùng axitGiải bài xích tập trang 147 SGK Hóa lớp 9: hóa học béoGiải Hóa 9 bài 49: Thực hành đặc thù của rượu và axit bài xích 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và hóa học béoGiải Hóa 9 bài bác 48: rèn luyện rượu etylic, axit axetic và chất béo bài bác 50: GlucozơGiải Hóa 9 bài 50: Glucozơ bài 51: SaccarozơGiải Hóa 9 bài xích 51: Saccarozơ bài xích 52: Tinh bột và xenlulozơGiải bài xích tập trang 158 SGK Hóa lớp 9: Tinh bột cùng xenlulozơ bài 53: ProteinGiải bài tập trang 160 SGK Hóa lớp 9: Protein bài bác 54: PolimeGiải bài tập trang 165 SGK Hóa lớp 9: Polime bài xích 55: Thực hành: đặc điểm của gluxitGiải bài xích tập trang 166 SGK Hóa lớp 9: Thực hành: đặc điểm của gluxit bài xích 56: Ôn tập cuối nămGiải bài tập trang 167 SGK Hóa lớp 9: Ôn tập cuối năm