Thiếu Lâm Vấn Đạo

Thiếu Lâm nam giới Phái - thiếu Lâm phái nam Phái <48 Tập>

Hành Động, Phim Bộ, Phim HD, Phim bắt đầu 2012, Phim Truyền Hình, Thuyết Minh, Trung Quốc, Võ Thuật

Bạn đang xem: Thiếu lâm vấn đạo

*

Bối đoạn phim ""Thiếu Lâm nam Phái"" được đặt vào trận đánh tranh với Oa quốc thời Gia Tĩnh từ năm thứ 29. Trong cuộc chiến với giặc Oa, tía người con trai của vị tổng tiêu đầu gặp nạn. Fan anh cả Triển Tường và fan em thứ ba Triển Hạo được tăng binh chùa Nam thiếu hụt Lâm cứu vãn thoát, còn người con sản phẩm Triển bởi bị thủ lĩnh của giặc Oa là Tam chi Đồ Điền bắt rồi nhấn làm con nuôi.
Triển Tường từ nhỏ đã luyện tập kiếm pháp, nhưng vì bị ám hình ảnh bởi quá khứ nhức thương phải sợ chiến tranh, thù ghét tập võ chính vì vậy lén lút rời khỏi chùa, mang làm tín đồ câm phiêu bạt khắp nơi. Tam chi Đồ Điền thay tên Triển bằng thành Tam đưa ra Loạn bộ rồi truyền dạy dỗ đao pháp mang đến Triển Bằng. Triển bởi mau chóng trở thành người có võ công siêu phàm vào giới giang hồ. Ảnh tận hưởng từ Đồ Điền, Triển bởi trở thành một bạn khát máu dự tợn độc ác, thậm chí chuẩn bị ra tay giết bị tiêu diệt Đồ Điền nhằm tranh giành địa điểm của phụ thân nuôi. Triển Hạo được võ tăng nam Thiếu Lâm tận trung ương chỉ dạy. Triển Hạo lâu giới, pháp danh là ưa thích Khứ Chấp. Ba đồng đội mỗi tín đồ một té với những chí hướng không giống nhau nhưng một lần tiếp nữa cùng bị cuốn vào một trận đánh khốc liệt.

Xem thêm: Xem Phim Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây Phần 2 Vietsub, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây Hd Vietsub
Tập 1;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-1,RPzH/28784|Tập 2;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-2,RPz4/28784|Tập 3;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-3,RPh1/28784|Tập 4;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-4,RPh3/28784|Tập 5;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-5,RPh5/28784|Tập 6;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-6,RPha/28784|Tập 7;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-7,RPO_/28784|Tập 8;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-8,RPOD/28784|Tập 9;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-9,RPO1/28784|Tập 10;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-10,RPO3/28784|Tập 11;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-11,RPOj/28784|Tập 12;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-12,RPOE/28784|Tập 13;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-13,RPOG/28784|Tập 14;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-14,RPOp/28784|Tập 15;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-15,RPOX/28784|Tập 16;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-16,RPOU/28784|Tập 17;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-17,RPOq/28784|Tập 18;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-18,RP2W/28784|Tập 19;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-19,RP2k/28784|Tập 20;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-20,RPRD/28784|Tập 21;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-21,RPRe/28784|Tập 22;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-22,RPRV/28784|Tập 23;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-23,RPez/28784|Tập 24;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-24,RPe9/28784|Tập 25;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-25,RPeT/28784|Tập 26;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-26,RPeS/28784|Tập 27;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-27,RPVW/28784|Tập 28;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-28,RPVB/28784|Tập 29;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-29,RPVA/28784|Tập 30;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-30,RPVu/28784|Tập 31;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-31,RP1e/28784|Tập 32;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-32,RP1g/28784|Tập 33;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-33,RP1L/28784|Tập 34;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-34,RP19/28784|Tập 35;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-35,RP1a/28784|Tập 36;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-36,RP15/28784|Tập 37;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-37,RP1t/28784|Tập 38;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-38,RP1X/28784|Tập 39;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-39,RP1n/28784|Tập 40;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-40,RP1U/28784|Tập 41;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-41,RP1w/28784|Tập 42;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-42,RP1o/28784|Tập 43;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-43,RP1c/28784|Tập 44;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-44,RP1v/28784|Tập 45;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-45,RP1l/28784|Tập 46;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-46,RP1r/28784|Tập 47;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-47,RP1x/28784|Tập 48;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-48,RP1k/28784|